Đăng ký sinh viên mới


Nếu bạn mới đến học khu, bạn có thể bắt đầu quá trình đăng ký bằng cách sử dụng liên kết bên dưới:

LIÊN KẾT ĐĂNG KÝ SINH VIÊN MỚI

Tất cả trẻ em Waterville năm tuổi vào hoặc trước ngày 15 tháng 10 năm 2023 đều đủ điều kiện đi Mẫu giáo cho năm học 2023-2024.

Ghi danh tại Trường Công lập Waterville được mở cho năm học 2024-2025. Bạn có thể đăng ký trực tuyến bằng quy trình Đăng ký Đăng ký Trực tuyến mới của chúng tôi. Cha mẹ / người giám hộ có thể cung cấp thông tin của con mình bằng điện tử và tiết kiệm thời gian và giấy tờ. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ hoàn tất đăng ký trực tuyến, vui lòng liên hệ với trường học của con bạn.
Mẫu đăng ký giấy cũng có sẵn tại trường.