Nhấp vào đây để xem thông báo về Ứng dụng Bữa ăn Miễn phí và Giảm giá

Xin chào tất cả mọi người,

Vào đầu mỗi năm học, phụ huynh và người giám hộ được yêu cầu hoàn thành một số biểu mẫu như một phần của gói đăng ký.  Một trong những hình thức là Ứng dụng Bữa ăn Miễn phí và Giảm giá.  Việc hoàn thành biểu mẫu này luôn rất quan trọng vì thông tin thu thập được sử dụng để xác định xem con bạn đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hay giảm giá ở trường.  Năm nay, vì tất cả học sinh đều rảnh rỗi nên nhiều phụ huynh của chúng tôi không thấy có lý do gì để điền vào đơn đăng ký này, chắc chắn có thể hiểu được từ quan điểm của bạn. Tuy nhiên, bạn không biết, những ứng dụng này cũng được sử dụng để xác định quỹ liên bang mà trường sẽ nhận được để hỗ trợ các chương trình quan trọng như chương trình đọc và toán Title I của chúng tôi, cung cấp dịch vụ tư vấn cho học sinh thông qua quỹ Title V và cung cấp sự phát triển chuyên môn cho nhân viên của chúng tôi thông qua quỹ Tiêu đề II. Do đó, tiểu bang đã phát triển một hình thức khác, được gọi là Biểu mẫu Tình trạng Kinh tế sau khi điền vào sẽ xác định số tiền tài trợ mà các trường sẽ nhận được cho các nguồn lực học tập, như đã lưu ý ở trên. Hoàn thành biểu mẫu này là một cách mà bạn với tư cách là phụ huynh hoặc người giám hộ có thể đầu tư vào việc học của học sinh.  

Để giúp các gia đình, những người chưa hoàn thành biểu mẫu này, lấy thông tin đó cho chúng tôi trước thời hạn nộp đơn của Bộ Giáo dục Maine, các thành viên của nhân viên nhà trường của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại.  Với sự cho phép bằng lời nói của bạn, chúng tôi sẽ hoàn thành biểu mẫu với bạn qua điện thoại bằng cách hỏi 3-4 câu hỏi ngắn.  Bất kỳ thông tin nào thu được sẽ được giữ bí mật và bạn sẽ không bắt buộc phải cung cấp thu nhập chính xác của mình mà là nơi thu nhập gia đình của bạn sẽ nằm trong các phạm vi khác nhau.  Nếu bạn đã hoàn thành biểu mẫu này thì bạn đã sẵn sàng và sẽ không nhận được cuộc gọi điện thoại từ một trong các văn phòng của chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá rất cao việc bạn đã dành thời gian làm việc với chúng tôi để có được thông tin này được gửi đến tiểu bang để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp hỗ trợ học tập quan trọng cho tất cả sinh viên Waterville.

Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của Trường Công lập Waterville là giúp học sinh đạt được kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để đạt được sự hoàn thiện cá nhân, trở thành những công dân có trách nhiệm, làm công việc có ý nghĩa và theo đuổi việc học tập suốt đời. Để đạt được sứ mệnh của mình, chúng tôi tin rằng chương trình giảng dạy của chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả học sinh nền tảng kiến thức, kỹ năng và tiêu chuẩn học tập, cùng với cơ hội thể hiện và áp dụng việc học theo nhiều cách khác nhau trên tất cả các lĩnh vực chương trình giảng dạy. Chương trình giảng dạy và chương trình giảng dạy sẽ tạo cơ hội cho tất cả học sinh nhận ra tiềm năng đầy đủ nhất của họ và tôn vinh giá trị cá nhân của họ. Các chương trình và hoạt động nên là một thách thức và nên thúc đẩy và nâng cao sức khỏe thể chất, tình cảm, trí tuệ và xã hội của học sinh. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có tư duy phản biện và độc lập, thích nghi với các tình huống mới và thay đổi, đưa ra lựa chọn phù hợp và hành động một cách tôn trọng và có trách nhiệm. Chúng tôi tin rằng tất cả nhân viên của Trường Công lập Waterville nên đóng vai trò là hình mẫu cho học sinh trong việc giúp đỡ họ: 

Trường Công lập Waterville cam kết làm việc với phụ huynh / người giám hộ và cộng đồng để cung cấp sự lãnh đạo, nguồn lực và hỗ trợ cần thiết để hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi.